Skip to content

Om mig

Om mig

Jag påbörjade min utbildning inom djur år 2008 då jag utbildade mig som djurvårdare för smådjur. Det var under min gymnasieutbildning som jag förstod att det fanns långt mer att lära om djur än vad gymnasiet kunde tillgodose och jag bestämde mig för att jag skulle bli “färdigutbildad”.

Sagt och gjort! Efter ett naturvetenskapligt basår och ytterligare några tillvalskurser var jag äntligen behörig för biologiprogrammet på Linköpings universitet. Jag tog examen 2017 och påbörjade masterutbildningen på en gång vilket ledde till en examen 2019. Jag insåg såklart under resans gång att man aldrig blir färdigutbildad.

Jag fortsätter idag att ständigt söka ny information och hålla mig uppdaterad. På så sätt kan du som djurägare alltid lita på att jag använder mig av djurträning baserat på aktuell forskning.

  • BsC Biologi inriktning fysiologi och etologi Linköpings universitet 2017
  • MsC Applied ethology and animal biology Linköpings universitet 2019
  • Grundkurs i läkemedelshantering (D9) 2019
  • Antrozoologi i praktiken 2020
  • Hästens utfodring 2021

 

  • Vice Ordförande i Sveriges Akademiska Etologer
  • Ledamot i Djurförsöksetiska nämnden Linköping
Medlemsdekal 2021

Publikationer

Lundberg, P., Hartmann, E., & Roth, L. S. V. (2020). Does training style affect the human-horse relationship? Asking the horse in a separation–reunion experiment with the owner and a stranger. Applied Animal Behaviour Science, 233. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2020.105144

Katajamaa, R., Larsson, L. H., Lundberg, P., Sörensen, I., & Jensen, P. (2018). Activity, social and sexual behaviour in Red Junglefowl selected for divergent levels of fear of humans. PLoS ONE, 13(9). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204303