Vill du fortbilda 

din personal?

Tjänster

Konsult

Jag finns tillgänglig för gymnasieskolor att hyra in som undervisande personal inom naturvetenskapliga ämnen samt etologi. Jag har arbetat inom gymnasieskola som elevassistent och vikarie i 5 år samt som undervisande personal i 2 år. Under den perioden har jag gått tilläggsutbildningar såsom motiverande samtal och positivt tänkande.

För de företag som driver en djurverksamhet och vill optimera djurvälfärden finns det även möjlighet att boka mig för miljöoptimering, berikning och införande av rutiner. 

Prisoffert fås efter en dialog kring upplägg. Mejla önskan om upplägg till info@paulina-etolog.se

Fortbildning

Många verksamheter idag som arbetar med djur behöver hänga med på den forskning som bedrivs och som utvecklar samspelet mellan djur och människa. Jag kan fortbilda din personal inom djurs beteende och hur djur upplever samt hanterar stress. Vidare lär jag din personal att hantera stressade djur och hur man förebygger att skador uppstår. 

Om du vill öka säkerheten för din personal så är det här en perfekt form av fortbildning. 

Jag finns också tillgänglig för föreningar att hyra in som föreläsare för event, workshops eller liknande. 

Prisoffert fås efter en dialog kring upplägg. Mejla önskan om upplägg till info@paulina-etolog.se.


Be om offert
.