Katter bryr sig bara om sig själva!

ELLER?


Tjänster


.

Varför ska jag registrera min katt?

Katten har sedan länge haft en unik position i samhället där den lever mellan att vara husdjur och att vara förvildad. I Sverige har vi inte samma problem med förvildade katter som många andra länder. Men även i Sverige har katter en annan typ av status än många av våra andra husdjur. Därför har man infört krav på att registrera sin katt för att varje individ ska få ett eget värde och för att fler ska ta kattägarskapet på allvar. Det underlättar dessutom att en bortsprungen katt kommer tillbaka till sin rätta ägare. 

Katter använder människans

blick för att få information

om omvärlden

Forskning

Anknytning

Likt hunden skapar katten ett starkt band till sin ägare som liknar det mellan ett spädbarn och dess vårdnadshavare. 

Kommunikation

Katten anpassar sin kommunikation till oss människor och är mer ljudande när de vill kommunicera med oss jämfört med när de kommunicerar med varandra. 

Grupplevande

Även här är katten lik hunden i sin sociala sammansättning i förvildat tillstånd. De lever i löst sammansatta grupper som födosöker tillsammans men huvudsakligen lever ensamma.

Boka konsultation